Mainos- ja viestintätoimistot: luovuuden ja tehokkuuden ristitulessa

Mainos- ja viestintäalan tärkein voimavara on luovuus – nopeatempoinen, jatkuvasti uudistuva suunnittelutyösi vaatii ICT-ympäristön, jossa tekniikasta ei tarvitse huolehtia ja apua on saatavana kun sitä tarvitaan.

Henkilökemioiden on kohdattava ja sopivat tiimit pystyttävä muodostamaan nopeasti kulloisenkin tilanteen mukaan. Muutoksen ja kasvun hallinta on organisaatiosi arkipäivää, ja parhaat tekijät tarvitsevat käyttöönsä parhaat välineet ilman odottelua. Sinun on pystyttävä työskentelemään missä ja milloin tahansa, koska ideat eivät katso aikaa tai paikkaa. Digitaalisaation myötä teknologian hyödyntämisestä on tullut keskeinen osa arkeasi. Toteutuksia on ajateltava monikanavaisesti ja monesta näkökulmasta, erilaisten järjestelmien ja sovellusten kautta. Lisäksi tarvitset tehokkaita ratkaisuja datan hallintaan, arkistointiin ja jakamiseen. Koska työskentelet jatkuvasti kookkaampien tiedostojen parissa, vaadit tehokkuutta sekä työasemilta, palvelimilta että verkkoyhteyksiltä. Kun deadline lähestyy, jokainen minuutti ratkaisee. Niin vedosten kuin valmiin aineiston on kuljettava luotettavasti ja ajallaan eteenpäin. Asiakkaasi vaativat korkeaa tietoturvaa, koska käsittelet heidän liiketoimintansa kannalta luottamuksellisia tietoja.

Esimerkkejä mainos- ja viestintätoimistojen ICT-kehityskohteista:

  • tiimi- ja etätyöskentelyn tehostaminen
  • verkkoyhteyksien ja lähiverkkojen kehittäminen
  • tiedostoversioiden hallinta ja tiedonhaku
  • videotiedostojen tuoman kuormituksen huomiointi, kuten datamäärän asettamat vaatimukset muun muassa verkkoyhteyksien ja tallennuskapasiteetin osalta
  • tiedon varmistaminen ja palautus
  • ohjelmistolisenssien ja käyttöoikeuksien hallinta
  • kasvun hallinta
  • tietoturva

 

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin tällä toimialalla:

Ota yhteyttä