mcare, valo pohjoisesta

– tarina välittämisen ja asiakkaan ymmärtämisen voimasta –

Pohjoisesta loistaa ICT-alan kirkas tähti – jotakin, joka sai Applen huoltokanavan johtajan matkustamaan aina Euroopan kaukaisimpaan kolkkaan, Suomeen. Miksi juuri täällä ovat mantereen tyytyväisimmät asiakkaat? Selitys kahdeksalle paikkakunnalle ja kahteen maahan laajentuneen mcare-ryhmän menestykseen on yksinkertainen – huippuosaajien hyvä yhteishenki ja luja tahto palvella asiakkaita jatkuvasti paremmin.

Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Digitalisaation merkitystä arjessa tai liiketoiminnan moottorina ei vielä tiedostettu, iPhonen 3G-versio oli juuri ilmestynyt, ja Applen markkinaosuus oli nykyiseen verrattuna pieni. Vaikka ICT-kupla oli aikoja sitten puhjennut, alalla toimittiin entiseen tapaan. Taantuman synkät pilvet peittivät taivaan, ja asiakasymmärryksen sijaan kehitettiin teknologioita, joiden arvoa tai ansaintalogiikkaa ei riittävästi ymmärretty. Laite- ja ohjelmistomyyntiin keskittyneen liiketoiminnan seurauksena unohtuivat asiakkaat, joiden tuskasta turhautuivat myös heidän parastaan ajattelevat ammattilaiset. Tarve puolueettomalle ja itsenäiselle toimijalle oli huutava niin ICT-laitehuollossa kuin -yrityspalveluissa.

Kaikeksi onneksi rohkeus muutokseen voitti aikansa uhkakuvat. Kokenut ICT-huoltojohtaja Joel Mansnerus päätti tehdä asialle jotakinaiemmin osakkaana ja mcaren kehitysjohtajana toimineen Filipp Lepalaanin kanssa. Niin eräänä lokakuun päivänä syntyi mcare Oy, tavoitteenaan tulla alansa parhaaksi niin palvelussa, osaamisessa kuin työnantajana. Pian mukaan liittyivät kokeneet senior-teknikot Joonas Sallinen, Vesa Viskari ja Rami Rinta-Seppälä, jotka olivat kaikki työskennelleet aiemmin yhdessä. Alle viikon kuluttua, syksyisenä aamuna sienimetsällä soi Joelin puhelin, ja pian yrityksellä oli sen ensimmäinen iso asiakkuus, kansainvälinen ja palkittu mainostoimisto hasan & partners. Muita seurasi perässä ja kasvu jatkui. Tapahtui kerta toisensa jälkeen niin, että aiemmin yhdessä työskennelleet, vastuuntuntoiset ammattilaiset kohtasivat ja löysivät yhteisen sävelen – juuri vetovoima liittyä parhaiden joukkoon tekee mcaresta sekä halutun kumppanin että arvostetun työnantajan nyt ja tulevaisuudessa.

Digitalisaation myötä maailma koki muutoksen, jollaisia tapahtuu keskimäärin kerran tai kaksi ihmiselämän aikana. Monet valikoimiinsa kiinnittyneet ja myyntiin keskittyneet organisaatiot tulivat tiensä päähän. Valistuneet ja menestyvät ostajat oppivat vaatimaan vaihtoehtoja niin liiketoiminnan kannattavuuden kuin kestävän kehityksen kannalta. Teknologian nopean kehityksen myötä ihmisten ajankäyttö mullistui perinpohjin – kommunikaatiovälineet ovat arjessa kirjaimellisesti kuin puoli maailmaa, joten katkosten minimointiin pyrkivä huolto ja asiantunteva palvelu pitävät pintansa myös laiteriippumattomuuden ja pilviteknologioiden yleistyessä.

Ympäri maan ja yli rajojen

Helmikuussa 2010 Helsingin keskustassa ovensa avanneen mcaren liiketoimintaa vauhdittivat entisestään Applen suosion kasvu sekä kuluttajien että yritysten keskuudessa. Syksyllä 2013 avattiin Lappeenrannan, Tampereen ja Oulun toimipisteet, kaikki kolmen viikon sisällä. Liikkeiden perustaminen keskeisille ja näkyville paikoille ydinkeskustoihin kannatti, taaten tasaisen asiakasmäärän ja tunnettavuuden tärkeimmissä kasvukeskuksissa. Vuonna 2015 lopussa mcaren toiminta laajeni Ruotsiin, jossa ensimmäiset liikkeet avattiin Tukholmaan ja Malmöön. Nykyään jo yli puolet mcaren liikevaihdosta muodostuu viennistä, edistäen suomalaista vaurautta ja hyvinvointia.

Tekoja asiakkaan parhaaksi

mcare onnistui alusta asti siinä missä muut eivät – helpottamaan korjauspäätösten tekemistä ja poistamaan ikävät yllätykset korjauslaskuista. Huollon kiinteät hinnat ja ilmainen Mac-vikadiagnoosi iskivät markkinoille sen verran lujaa, että jo yrityksen perustamista seuraavana päivänä kilpailijan sivuilta löytyivät samat asiat, mcaren sivun lähdekoodia myöten kopioituna. mcarella palveluja ei suunniteltu teknologian ja prosessien ympärille, vaan alusta asti toisin päin. Myös vallan siirtäminen asiakkaille, provisioihinsa keskittyviltä myyjiltä kannatti – puskaradio toimi ja mcaren hyvä maine levisi kulovalkean tavoin. Uudenlainen, erittäin nopea ja asiakaslähtöinen palvelumalli nosti henkilöstön motivaation ennätyslukemiin – mahdollisuus päästä ratkaisemaan asiakkaan ongelmat itsenäisesti ja ilman välikäsiä veivät sekä työn mielekkyyden että asiakastyytyväisyyden kokonaan uudelle tasolle. mcare tarjosi ensimmäisenä maailmassa asiakkaille mahdollisuuden keskustella suoraan vastaanotossa Apple-sertifioidunasiantuntijan kanssa ilman välikäsiä.

mcare takaa asiakkaidensa tyytyväisyyden esittämällä läpinäkyvästi vaihtoehdot esimerkiksi korjaamisen ja uuden laitteen välillä sekä kertomalla, kuinka tulevia tarpeita ajatellen kannattaa toimia. Olennaista on, että asiakas oikeasti ymmärtää mistä on kysymys – siksi mcarella kerrotaan seikkaperäisesti sekä ongelman syy että seuraus. Esimerkiksi rikkoutuneen koneen korjaamisesta ei ole hyötyä, jos laitemalli on asiakkaan käyttöön väärä tai korjattuna kierrätettävissä hyötykäyttöön. Myös kovassa käytössä hajonneen näytön suojaksi osataan tarjota sopivaa suojaa tai panssarilasia. mcaren Huoltoportaalin aktiivisen viestinnän ansiosta asiakas tietää aina missä mennään. Lisäksi mcare on yhdistänyt prosessinsa merkittävimpien Pohjoismaissa toimivien logistiikkayritysten kanssa, joista asiakas voi valita hänelle sopivan kumppanin jopa huoltokohtaisesti. Toimiva palvelu korostuu vastuunkantona mcaren puolelta – asiakasta ei jätetä pulaan hankalissakaan tapauksissa, vaan jokainen toimeksianto hoidetaan kunnialla loppuun. Näin ollen lähtökohtaisesti ikävästä huoltotapahtumasta muodostuu positiivinen kokemus, joka muistetaan. Teknologian kehittyessä yhä monimutkaisemmaksi, yksilöllisten tarpeiden huomioinnin, ajansäästön ja laadun merkitys korostuvat entisestään. Ja onpa niinkin, että monet huollon tiskillä hyvää palvelua kokeneet ovat palanneet yritystensä tarpeet mukanaan.

mcaresta on tullut myös jälleenmyyjien ja vakuutusyhtiöiden arvostama kumppani. Yrityksen ainutlaatuinen Apple-osaaminen ja joustavuus merkitsevät vaivatonta arkea sekä keskustelukanavaa valmistajan suuntaan. Yhteistyössä mcaren kanssa on helppo selvittää vaikeimmatkin tapaukset ja samalla parantaa asiakastyytyväisyyttä. Keskimäärin alle kahden vuorokauden huoltoläpimeno, vuoropuhelu suoraan Apple-koulutettujen huoltoteknikoiden kanssa sekä tehokas ja automatisoitu toiminnanohjaus varmistavat palvelun sujuvuuden. Monet yhteistyötä kerran kokeilleet jälleenmyyjät ja vakuutusyhtiöt ovatkin keskittäneet huoltonsa mcarelle, laadusta ja hyvästä keskusteluyhteydestä vakuuttuneina.

Valmiutta palvella

Tänään mcare on Suomen suurin Apple-tuotteiden huoltoon erikoistunut yritys – kuukausittain teknikot huoltavat lähes 10 000 Apple-laitetta tiiviissä yhteistyössä valmistajan kanssa. Tämä yhdessä jatkuvan koulutuksen kanssa pitää osaamisen huipputerässä. mcare palvelee kuluttaja-asiakkaiden ohella yrityksiä, vakuutusyhtiöitä sekä julkishallintoa. Yksikään asiakkuus ei ole mcarelle liian pieni tai liian suuri. mcaren missio suorittaa jokainen huoltotapaus niin hyvin ja sujuvasti kuin mahdollista näkyy yli 90 prosentin asiakastyytyväisyydessä – Euroopan mittakaavassa luku on niin vaikuttava, että tätä kirjoitettaessa konseptia ollaan jalkauttamassa Applen toivomuksesta Ruotsiin. Jotakin laadusta kertoo sekin, että mcaren ja Applen välillä on tehty kokeiluja ja kehitysprojekteja, joihin on päässyt mukaan mcaren lisäksi vain muutama huoltoyritys maailmassa. Vuodesta 2016 alkaen mcaren huoltojohtajana toiminut ja juuri mcaren toimitusjohtajaksi siirtynyt Matti Uronen jatkaa määrätietoista työtä toiminnan kehittämiseksi. Matti on lyhyessä ajassa saanut ilokseen huomata, kuinka ainutlaatuinen asiakaskokemus saa ihmiset asioimaan mcarella yhä uudelleen – eikä yksin laitteiden huoltoon, vaan myös niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

mcare jatkaa asiakkaidensa tyytyväisyyden lunastamista kehittämällä väsymättömästi prosesseja, järjestelmiä ja työkaluja asiakaskokemuksen parantamiseksi entisestään. Pitkäjänteisen kehitystyön mahdollistaa liiketoiminnan suunnittelu kvartaalien sijaan vuosikymmenien päähän. Yritystoiminnan kehittämiseen on investoitu satoja tuhansia euroja, ja toiminnan laajentuessa yhä enemmän.

Eettisesti kestävällä pohjalla

Applen valtuuttamana ja vastuullisena huoltona mcaren toimitusketjun eettisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä kontrolloidaan tarkasti. Yhteistyö juuri Applen kanssa on mcarelle luontevaa, sillä merkki kestää tunnetusti pitkään, ja korjaaminen on usein kannattavaa jopa viiden vuoden kuluttua hankinnasta. Valmistajana Apple on myös eettisesti oikea valinta – yhtiö on sitoutunut tekemään pitkäjänteistä työtä ilmastomuutosta vastaan monilla tavoin. 100 prosenttia Applen datakeskusten ja 96 prosenttia tehtaiden käyttämästä sähköstä saadaan aurinko-, vesi- ja tuulivoimasta. Vuoteen 2020 mennessä yhtiö pyrkii muuttamaan koko toimitusketjunsa uudistuvia energialähteitä hyödyntäväksi, mikä tarkoittaa yli neljää miljardia wattia puhdasta sähköä. Pakkausmateriaaleista 99 prosenttia on kierrätettyä. Applen tuotekehityksen tavoite on muuttaa koko valmistus kierrätykseen perustuvaksi. Applen valmistusprosessissa pyritään kiinnittämään voimakkaasti huomiota työtekijöiden kohteluun ja ympäristöarvoihin. Eettisen ja ympäristöystävällisen huollon ohelle vuonna 2015 perustettu, kierrätykseen keskittynyt Rental-liiketoiminta tarjoaa luontaisena jatkona huoltotoiminnalle sekä taloudellisesti että ekologisesti kestävän tavan ICT-laitteistojen käyttöön ja edelleen hyödyntämiseen.

Asiakasta kuunnellen – mcare pro Oy perustetaan

Digitalisaation kiihtyessä yritysten odotukset liiketoiminnan tavoitteita ymmärtävistä ICT-kumppaneista kasvoi. 2010-luvulla tietotekniikasta oli tullut kustannuspaikan sijaan kasvun moottori ja kilpailuetu. Kansainvälisen mainostoimiston ICT-johtajanakin toiminut yrittäjä Teemu Teppo halusi luoda organisaation, joka pystyisi tarjoamaan Applen yrityskäytön yleistymisen edellyttämät resurssit, asiakaslähtöisen ajattelun ja korkean laadun uusien asiakasryhmien ulottuville. Samat arvot jakavien Teemun ja mcaren toimitusjohtaja Joelin oli luontevaa sopia yhteistyöstä – ja niin maaliskuussa 2014 perustettiin mcare pro Oy. Vuonna 2015 toimitusjohtajaksi astui Teemun kanssa aiemminkin työskennellyt, vaativissa kehitysprojekteissa kouliintunut Joe Carroll. Laatutietoiset ja kauneudentajuiset asiakkaat ymmärsivät nopeasti uudenlaisen kumppanuuden merkityksen.

mcare pro menestyy katsomalla tilannetta asiakkaan silmin, olipa kyseessä järjestelmäuudistus, laitehankinnat, tietoturva, käyttäjien tukeminen tai huollon organisointi. Asiakastyytyväisyys varmistetaan tarjoamalla tehokasta, läheistä ja joustavaa palvelua. mcarelta tuttua linjaa noudattaen asiakkaalle tarjotaan vain ja ainoastaan sitä, mitä hän oikeasti tarvitsee – toimintaa eivät pääse ohjaamaan päämiesten myyntitavoitteet. Asiakassuhteista vastaavat myyjien sijaan nimetyt asiantuntijat. Tarvittaessa mcare pro hoitaa ohjelmisto- ja laitehankintojen kilpailutuksen, joten asiakas saa kaiken tarvitsemansa vaivattomasti samasta paikasta. Tuttuun ammattilaiseen on turvallista olla yhteydessä, eikä palvelupyyntöjä siirrellä jonosta toiseen. Suomen suurimmasta Apple-asiantuntijakeskittymästä löytyvät sopivan toimiala- ja erikoisosaamisen tarjoavat tekijät niin uusille kuin nykyisille asiakkaille. Applen ohella mcare pro:lla hallitaan eri järjestelmien sekaverkot, joiden osuus erityisesti isompien yritysten ICT-järjestelmistä on merkittävä. Korkeasta laadusta kertovat myös asiakkaiden parhaaksi valitut kumppanuudet tunnettujen brändien kanssa. Näitä ovat muun muassa Microsoft, Google, Hewlett Packard Enterprise, F-Secure, Fortinet, Aerohive, Ubiquiti Networks, Lenovo, Kerio, Crashplan, Autotask, ESET, Sophos, Archiware, D-Fence, Siemens ja LaCie. Myös automaatiolla on tärkeä roolinsa – mcare pro:n kehittämän mcontrol-pilvipalvelun sekä sisäisten järjestelmien mahdollistama rutiinien automatisointi säästää aikaa ja rahaa sekä poistaa inhimilliset virheet esimerkiksi työasemien ja ohjelmistojen käyttöönotossa ja hallinnassa. Näin konsultit pääsevät kehittämään asiakkaan toimintaa parhaista lähtökohdista tavoilla, joihin vain ihmiset pystyvät.

mcare pro:lla työskennellään vastuullisesti, suurella sydämellä ja asiakasta kuunnellen. Luottamukselliset asiakassuhteet ansaitaan ymmärtämällä ja ratkaisemalla haasteita, jotka eivät välttämättä ensi silmäyksellä liity tietotekniikkaan millään tavalla. Ihmisten välinen vuorovaikutus edellyttää useiden toimialojen tuntemusta ja laadullista osaamista, jota ei voi automatisoida – tässä tarvitaan erityistä herkkyyttä asiakkaan tarpeille. Tietotekniikan mahdollistamat ratkaisut nimittäin ovat harvoin sellaisia, joita muut kuin alan ammattilaiset pystyvät tunnistamaan. Ja vaikka kehitysmahdollisuudet tiedostettaisiin, mcare pro:n on vastattava kysymykseen miten käytännössä olisi parasta toimia. Koska asiakkaan päivittäinen tuska ja tehottomuus syntyvät usein syvällä organisaation syövereissä, mcare pro pyrkii tunnistamaan tarpeet koko henkilöstön kanssa. Rohkeus tuoda asiakkaan jokainen ääni kuuluviin mahdollistaa muutoksen kohti parempaa palvelua ja tuloksellisempaa liiketoimintaa.

Elääkseen asiakkaan rinnalla mcare pro:n henkilöstön on pysyttävä askeleen edellä esimerkiksi lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin, asiakkaiden vaatimuksiin, tietoturvaan, teolliseen internettiin, järjestelmä- ja verkkointegraatioihin sekä potilastiedon suojaamiseen liittyvissä asioissa. Yhtiön menestys onkin saavutettu tarjoamalla vastauksia jo ennen kuin asiakas osaa niitä kysyä – ymmärrettävällä ja tilanteeseen sopivalla tavalla. mcare pro välittää asiakkaistaan etsimällä tilaisuuksia toiminnan kehittämiseen silloinkin, kun sitä ei heiltä odoteta. Erinomaisesta laadusta kertovat sekä henkilöstön sertifikaatit että tilastollisesti mitatut kyvyt tunnistaa asiakkaiden tarpeita. Myös henkilöstön toimialaosaamista arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Rohkeus astua asiakkaan saappaisiin korostuu tilanteen edellyttäessä sopeutumista kokonaan uusille sektoreille – mcare pro on ohittanut kokeneet kilpailijansa muun muassa autokaupan alalla, jossa löydettiin kustannustehokas ja toimiva ratkaisu muiden nostettua niin sanotusti kädet pystyyn.

Tehokas etä- ja lähituki sekä sujuva yhteistyö mcaren huolto-organisaation kanssa pitävät pyörät pyörimässä, minimoiden katkokset niin järjestelmien kuin laitteiden toiminnassa. Kuluttajapalveluista tutun First Point of Contact –käytännön mukaan myös yritysasiakkaiden palvelupyynnöt ja viat selvitetään mahdollisimman pitkälle ensimmäisen vastaajan tai oman yhteyshenkilön voimin.

Käytännössä jokaista toimialaa järisyttävä digitaalinen muutos lisää niin mahdollisuuksia kuin eri tahoilta tulevia vaatimuksia. Tämä on sekä mcare pro:n tärkein kasvutekijä että työn vaativin puoli – ICT-kumppanilta ei vaadita ainoastaan asiakkaan, vaan asiakkaan asiakkaiden sekä sidosryhmien nykyisten ja tulevien tarpeiden ymmärtämistä. Vaikka asiakkaalta saatu hyvä palaute osoittaa mcare pro:n onnistuneen tehtävässään, paikalleen ei ole kenelläkään varaa jäädä. Jopa koulutuksia tärkeämpää on mcare pro:n henkilöstön aito ja henkilökohtainen palo asiaansa.

Hyvää huolta ihmisistä

Kovassa kasvuvauhdissa mcare-yhtiöissä ei ole unohdettu myöskään yritysten tärkeintä voimavaraa, ihmisiä. Henkilöstöä kuunnellaan, heistä pyritään pitämään hyvää huolta ja heitä arvostetaan. Henkilöstölle tarjotaan esimerkiksi virike-, matka- ja lounassetelit sekä netti- ja puhelinedut. Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, ja esimerkiksi työterveyshuollon tasoa seurataan aktiivisesti. Näin varmistetaan että työterveyshuolto palvelee henkilökohtaisesti jokaista työntekijää parhaalla mahdollisella tavalla – työterveyslääkärit ovat vaihtuneet nopeasti, mikäli palvelu ei ole vastannut henkilökuntamme odotuksia. Henkilökunnan ammattitaitoa sekä konsultoinnin että laite- ja ohjelmisto-osaamisen osalta pidetään yllä osallistumalla kansainväliseen huippukoulutukseen ja seminaareihin niin yleisöissä kuin lavoilla.Ei siis ole sattumaa, että mcarella asiakkaita palvelee Pohjoismaiden pätevin joukko Apple-sertifioituja ammattilaisia. Lähes 90 mcarelaisen yhteenlaskettu Apple-kokemus eri teknologioiden osa-alueilta on äärimmäisen kattava, josta kertovat muun muassa Applen myöntämät sertifikaatit. mcare pro on Suomen ensimmäinen ja ainoa Apple Consultants Networkiin hyväksytty asiantuntijayritys, ja yhtiöissä työskentelee enemmän Apple-sertifioituja osaajia kuin yhdessäkään toisessa pohjoismaisessa yrityksessä. mcaren henkilöstö on itsekin Apple-tuotteiden käyttäjiä, mistä on merkittävää hyötyä asiakkaiden käyttökokemusten sekä haasteiden tunnistamisessa ja ratkaisemisessa.

Katse eteenpäin

Tänään mcare-yhtiöt muodostavat Pohjoismaiden johtavan Apple ICT-palvelu- ja huoltokeskittymän, jonka konsultoiva osaaminen kattaa asiantuntijapalvelut tarvelähtöisestä tietoympäristön kehittämisestä ICT-johtamiseen ja ylläpitoon. mcare-yhtiöillä on kapasiteettia toteuttaa, hallita ja huoltaa käyttäjämääriltään suuria ja teknisesti vaativia ICT-ympäristöjä, mutta kyky ja halu tarjota henkilökohtaista, vastuullista ja joustavaa palvelua. mcaren voidaan hyvällä syyllä todeta olevan kansainvälistä huippuosaamista tarjoava ja aidosti läheinen PK-yritys.

Digitalisaation ravistellessa yhteiskuntaa perinpohjaisesti, mcare-yhtiöiden menestystarinan kirjoittamattomat luvut tulevat olemaan toinen toistaan kiehtovampia. Muutoksen keskellä asiakkaille tarjotaan aitoa ja läheistä, ajatonta palvelua, jota enää harvoin pääsee kokemaan. Siksi uskallamme haastaa Sinut kysymään itseltäsi: muistatko, koska olet viimeksi saanut tietotekniikasta hyvän fiiliksen?

 

mcare-yhtiöiden matka huipulle:

 • 11/2009: mcare Oy perustetaan
 • 02/2010: mcare avaa ensimmäisen toimipisteen Helsinkiin Kamppiin.
 • 12/2010: Suomen ensimmäinen suora iPhone-huoltovaltuutus Applelta
 • 01/2011: mcaren asiakastyytyväisyys vuonna 2010 keskimäärin 99,7%
 • 10/2013: mcare avaa kolme toimipistettä (Tampere, Lappeenranta ja Oulu)
 • 12/2013: Suomeen asiakkaaksi merkittäviä kodinkoneketjuja
 • 04/2014: mcare pro aloittaa toimintansa
 • 04/2014: mcare prolle Service Desk Lahteen
 • 09/2014: Jyväskylän toimipiste avataan
 • 02/2015: mcare pro avaa myyntikonttorin Tampereelle
 • 03/2015: Helsingin toimipiste muuttaa isompiin tiloihin
 • 04/2015: Joe Carroll aloittaa mcare pron toimitusjohtajana
 • 05/2015: mcaren toiminnonohjausjärjestelmän kehitys eriytetään mcaresta Voltio Oy:n
 • 05/2015: Urban Walliin aloittaa mcare Ruotsin toimitusjohtajana
 • 06/2015: Tukholman toimipiste avataan
 • 06/2015: mcare on sekä Suomen ja Ruotsin ainoa huoltoliike Applen täysillä valtuutuksilla
 • 09/2015: Malmön toimipiste avataan
 • 09/2015: Jyväskylän toimipiste muuttaa isompiin tiloihin
 • 12/2015: Ruotsiin asiakkaiksi merkittäviä kodinkoneketjuja
 • 01/2016: mcare prosta tulee Suomen ensimmäinen ja ainoa Apple Consultants Networkin jäsen
 • 06/2016: Suomen Asiakastieto sertifioi mcare pron Suomen Vahvimmat-joukkoon AA+ -luottoluokituksen ansiosta
 • 09/2016: mcaren huoltosopimus-palvelu kattaa koko Pohjoismaat
 • 02/2016: mcare Ruotsin liikevaihto ohittaa ensimmäistä kertaa Suomen
 • 02/2016: mcaren Tampereen toimipiste muuttaa isompiin tiloihin
 • 02/2016: mcare rental perustetaan
 • 11/2016: Helsingin toimitiloja laajennetaan kolmanneksella
 • 01/2017: Piotr Placzko aloittaa mcare Ruotsin operatiivisena johtajana
 • 05/2017: Matti Uronen aloittaa mcaren toimitusjohtajana

Lue lisää:

Ota yhteyttä