Läromedelschef Nils Saramo värdesätter att Jani Jeskanen och mcare pro ger kundorienterad och kundnära service.

ICT fundament, redskap och motor i förlagsverksamhet

Litteratur, läromedel och ICT – det är fundamenten för Schildts & Söderströms, ett av de äldsta förlagen i Finland. Stolta traditioner, modernt innehåll och målinriktad utveckling möts i den ICT-miljö som förlaget förverkligat tillsammans med mcare pro: stora material rör sig snabbt, rättigheter fördelas med ett knapptryck, apparater tas smidigt i bruk och datasäkerheten är tryggad.Med omkring 150 författare, 30 anställda och två affärsenheter förutsätter det finlandssvenska förlaget Schildts & Söderströms en snabb, stabil och smidig informationsförvaltning. Schildts & Söderströms är känt inte bara för sin utgivning av skönlitteratur och facklitteratur utan också som den enskilt största utgivaren av läromedel på svenska i Finland. I och med digitaliseringen av läromedel har informationsteknologins betydelse som motor för förlagsverksamheten ökat ytterligare.

– Nyckelorden är kontinuitet och kundnära service, som vi får naturligt på svenska. Jani Jeskanen på mcare pro är som en i huset. Tack vare honom behöver vi inte vänta på svar när vi behöver något eller förklara vad vi behöver gång efter annan. Samarbetet med Jani har nästan tio år på nacken och har fortsatt över företagsgränser, så Jani känner huset och dess behov bättre än många av oss i personalen. Det säger också en del om våra goda relationer att det är självklart att Jani är med på våra personalfester.

… berättar Schildts & Söderströms läromedelschef Nils Saramo.

 

Snabba förbindelser, effektiv hantering

ICT-miljön, som har planerats med och upprätthålls av mcare pro, består av Mac- och Windows-arbetsstationer, servrar, förbindelser mellan enheterna samt mobila enheter (iPhone och iPad). Alla licenser dokumenteras i G Suite, vilket gör att även Schildts & Söderströms hela tiden känner till dagsläget. En viktig del av mcare pros arbete handlar om att säkerställa förbindelserna mellan förlagets enheter i Helsingfors och Vasa. Enheterna kan tryggt och tillförlitligt komma åt varandras system, essentiella tjänster finns i molnet och säkerhetskopior tas på flera olika sätt.

– Ett speciellt tack förtjänar hanteringen av användarrättigheter som baserar sig på grupper. mcare pro har skapat olika grupper utgående från användarnivåer, vilket gör det väldigt enkelt att ta bort och lägga till enskilda personer. Lika lätt är det att ta i bruk en helt ny arbetsstation. Vi är också nöjda med nätverkets kapacitet och stabilitet. Dessutom är det såväl tryggt som effektivt att jobba på distans.

… konstaterar Nils.

 

Människan bakom allt

Men ypperlig teknologi är inte allt – mer än det värdesätter Nils den mänskliga interaktionen och flexibiliteten: mcare pro anpassar sig efter behov. Ett exempel är flytten av huvudkontoret där mcare pros personal tog ner ICT-systemet och byggde upp det igen på den nya adressen – på en halv dag.

– mcare pro finns till hands på riktigt. Jani är på plats hos oss en gång i veckan, och dessutom når vi honom vid behov också via andra kanaler. Vårt samarbete kännetecknas av personkemi, ömsesidigt förtroende och en äkta vilja att utveckla vår verksamhet. mcare pro säljer inte produkter utan kunskap, kunskap som växer med våra behov. Jag rekommenderar dem förbehållslöst, om man som kund uppskattar öppen kommunikation och omedelbar service.

… avslutar Nils.

Öppen kommunikation och omedelbar service ger resultat och trygga utsikter, också när digitaliseringen av skolorna och läromedlen fortsätter. Vi ses i framtiden! Ha det så bra!

Schildts & Söderströms Ab

  • Det ledande finlandssvenska förlaget
  • Omkring 150 författare, ger ut läromedel, skönlitteratur och facklitteratur
  • Omkring 30 anställda
  • Omsättning år 2017 ca 5 miljoner €
  • Läs mer: www.sets.fi

Jani Jeskanen

Jani Jeskanen

Systemspecialist, Konsult
Helsinki


Som fisken i vattnet i Mac + Windows-miljöer – särskilt för förlag och grafiska branschen. #LeafsForever

Tietohallintoa digiajan kustannustoiminnan ytimessä

Suomenruotsalaiskustantamo Schildts & Söderströms Ab tunnetaan proosan sekä tieto- ja kaunokirjallisuuden ohella suurimpana ruotsinkielisen oppimateriaalin julkaisijana. mcare pro:n kanssa yhteisvoimin toteutetun ICT-ympäristön ansiosta kookkaatkin aineistot liikkuvat ripeästi, käyttöoikeudet jaetaan napin painalluksella, laitteet saadaan helposti käyttöön, eikä tietoturvan takia menetetä yöunia.Noin 150 kirjailijan, 30 työntekijän ja kahden yksikön voimin teoksiaan julkaisevan Schildts & Söderströmsin tietohallinnossa kysytään ketteryyttä. Oppimateriaalien digitalisaation myötä tietotekniikan merkitys kustannustoiminnan moottorina korostuu entisestään.

– Avainsanoja ovat jatkuvuus ja läheinen palvelu, jota saamme luontevasti ruotsiksi. mcare pro:n Jani Jeskanen on kuin omaa väkeä. Hänen ansiostaan emme joudu odottelemaan vastauksia palvelupyyntöihin tai selittämään asiaamme joka kerta uudelleen. Yli yritysrajojen jatkunut yhteistyömme on kestänyt lähes vuosikymmenen, joten talot tavat ovat Janille tutummat kuin monelle meistä. Jotakin läheisistä väleistä kertoo sekin, että Jani on luontevasti mukana kaikissa juhlissamme.

… kertoo Schildts & Söderströmsin kustannusjohtaja Nils Saramo.

Nopeita yhteyksiä, tehokasta hallintaa

Yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltu, mcare pro:n ylläpitämä tietoympäristö koostuu Mac- ja Windows-työasemista, palvelimista, yksikköjen välisistä yhteyksistä sekä iPhone- ja iPad-mobiililaitteista. Lisenssit on dokumentoitu G Suiteen, jolloin myös Schildts & Söderströmsin henkilökunta tietää aina, missä mennään. Merkittävä osa mcare pron työstä koskee Helsingin hallinnon sekä Vaasan tuotantoyksikön välisten yhteyksien varmistamista. Yksiköiden pääsystä toistensa järjestelmiin on tehty varmatoimista, kriittiset palvelut sijaitsevat pilvessä ja varmuuskopioita otetaan kahdella eri tavalla.

– Erityistä kiitosta ansaitsee ryhmiin perustuva käyttöoikeuksien jakaminen. mcare pro on perustanut eri käyttäjätasoihin perustuvat ryhmät, jolloin yksittäisten henkilöiden poistaminen ja lisääminen käy todella kätevästi. Yhtä helppoa on ottaa käyttöön kokonaan uusi työasema esimerkiksi rikkoutuneen tilalle. Olemme tyytyväisiä myös verkon kapasiteettiin ja toimintavarmuuteen. Lisäksi etätyön tekeminen on turvallista ja tehokasta.

… Nils toteaa.

Ihminen tavoitettavissa

Teknologiaakin tärkeämpänä Nils näkee ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja joustavuuden. Venymisestä tilanteen ehdoilla kertoo esimerkiksi se, että mcare pro hoiti koko yksikön tietotekniikan konttorimuuton “kuormasta toimintavalmiuteen” uusiin tiloihin puolessa päivässä.

– mcare pro on aidosti läsnä. Jani on paikalla kerran viikossa, jonka lisäksi tavoitamme hänet tarpeen tullen eri kanavista. Yhteistyömme kantavia voimia ovat henkilökemia, luottamus ja aito halu kehittää toimintaamme. mcare pro ei myy tuotteita, vaan osaamista, joka kasvaa tarpeidemme mukana. Suosittelen heitä varauksetta, mikäli arvostat avointa ja välitöntä palvelua.

… Nils toteaa.

Oppilaitosten ja -materiaalin digitalisaation myötä tulevaisuuden näkymät yhteistyölle ovat sähköiset. Vi ses i framtiden! Ha det så bra!

Schildts & Söderströms Ab

  • Johtava suomenruotsalainen kustantamo
  • Noin 150 kirjailijaa, julkaisee oppimateriaaleja, kauno- ja tietokirjallisuutta sekä proosaa
  • Henkilöstö noin 30
  • Liikevaihto vuonna 2017 noin 5 m€
  • Lue lisää: www.sets.fi

Jani Jeskanen

Jani Jeskanen

Järjestelmäasiantuntija, Konsultti
Helsinki


Omimmillaan Mac / Windows-sekaympäristöissä, erityisesti graafisen ja kustannusalan sellaisissa. #LeafsForever

Ota yhteyttä